Heeft u op kantoor regelmatig last van hoofdpijn, keelpijn, droge ogen of een geïrriteerde neus? Dan is het mogelijk dat de luchtkwaliteit op de werkvloer niet optimaal is. Zeker voor collega’s met allergieën kan dit enorm hinderlijk zijn en hen zelfs belemmeren in hun werkzaamheden, maar ook mensen zonder allergie kunnen hier op den duur last van krijgen. Hoe dit komt? In een ruimte met een slechte luchtkwaliteit zijn in verhouding te veel stoffen, schimmels, bacteriën en allergenen te vinden.

 

Effecten van slechte luchtkwaliteit.

Deskundige benadrukken het belang van een comfortabele werk- en leefomgeving, maar de luchtkwaliteit wordt vaak genegeerd. Verontreinigende stoffen binnenshuis hebben gevolgen voor klanten en werknemers op het werk, een slechte luchtkwaliteit hangt samen met een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit.
Sommige gezondheidseffecten kunnen kort na een enkele of herhaalde blootstelling aan een verontreinigende stof optreden. Deze omvatten irritatie van de ogen, neus en keel, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Dergelijke directe effecten zijn meestal korte duur en behandelbaar. Deze symptomen lijken verband te houden met de tijd die in een gebouw wordt doorgebracht, ze worden vaak samengevat als sick building syndrome (SBS).
Een slechte luchtkwaliteit heeft gevolgen op:
- Gezondheid.
- Arbeidsvreugde
- (Werk) prestaties.
- Ziekteverzuim.

 

Gezondheid.

Heeft u er ooit aan gedacht dat elke verf, lijm, tapijt, stoffering, vervaardigd houtproduct, kopieermachine, pesticide en reinigingsmiddel een hele (ongezonde) massa chemicaliën onze ruimtes binnenbrengt? We ademen deze elke dag in. Gifstoffen die door deze producten worden uitgestoten omvatten vluchtige organische stoffen (VOS), waaronder formaldehyde. VOS kunnen bij hoge concentraties chronische en acute gezondheidseffecten veroorzaken, en van sommige is bekend dat ze kankerverwekkend zijn. Lage tot matige niveaus van meerdere VOS kunnen ook acute reacties veroorzaken.
De buitenlucht die een gebouw binnenkomt kan ook een bron van luchtverontreiniging binnenshuis zijn. Verontreinigende stoffen kunnen binnendringen via afvoeropeningen voor leidingen, uitlaten van gebouwen, slecht geplaatste luchtinlaatopeningen, ramen en andere openingen.
Bacteriën, schimmels, pollen en virussen zijn soorten biologische verontreinigingen. Fysieke symptomen die verband houden met biologische besmetting zijn onder meer hoesten, beklemming op de borst, koorts, koude rillingen, spierpijn en allergische reacties, zoals irritatie van de slijmvliezen en verstopping van de bovenste luchtwegen. Eén binnen bacterie, Legionella, heeft zowel de veteranenziekte als pontiac-koorts veroorzaakt.

 

Arbeidsvreugde.

Het is heel belangrijk dat jij je goed voelt op de plek waar je werkt. Een gezond binnenklimaat speelt hier echt een heel belangrijke en grote rol in. Je kunt dan namelijk meer werk aan, voelt je frisser en fitter. Of je nu thuis werkt of op kantoor.
Een tevreden werknemer is productiever.
In een kantoororganisatie zijn werknemers het productiemiddel én tegelijkertijd ook de grootste kostenpost. Maar liefst 80% van de kosten bestaat uit personeelskosten, terwijl de gebouw gebonden kosten slechts 10% van het totaal beslaan. Meer rendement op de personeelskosten leidt dus tot een hogere winstmarge!
Als de werkomstandigheden goed zijn, zijn werknemers tevreden, gezond, productief en doen zij het werk beter en sneller. Belangrijk dus om als werkgever te zorgen voor een goed werkklimaat. Een belangrijke voorwaarde is een gezond binnenklimaat.

 

(Werk) prestaties.

Wat we eigenlijk al wisten is nu ook wetenschappelijk bewezen: een goed binnenklimaat draagt bij aan betere prestaties. De Harvard school of public health besteedde een onderzoek naar de prestaties van personen die zich in een ruimte bevinden met een goed binnenklimaat en kwamen tot indrukwekkende resultaten. De deelnemers aan het onderzoek moesten zes dagen werkzaamheden verrichten in een gebouw waar het binnenklimaat door de onderzoekers werd geregeld, daarbij werden voornamelijk de cognitieve functies getest. Ten opzichte van conventionele gebouwen werd er in het gebouw waar het binnenklimaat beter is geregeld een stuk beter gepresteerd. De testpersonen namen informatie 299% beter op en de strategische capaciteiten verbeterde met 288%. Op het gebied crisismanagement toonden de testpersonen een verbetering van 131%.
Toch staan we zelden stil bij klachten ontstaan door ons binnenklimaat. Goed, je voelt je al een paar dagen snotterig (“zal wel een verkoudheid zijn”), hebt al de hele dag hoofdpijn (“…..door die klant”) en wijt ook je gebrek aan productiviteit aan een andere oorzaak (“het is vast weer zo’n dag”). Het komt geeneens bij je op dat de oorzaak in de kwaliteit van de lucht kan zitten. Het is jammer dat je dit over het hoofd ziet want zodra je last kreeg van je rug zocht je een nieuwe bureaustoel die wel aan de richtlijnen voldoet. En ook zodra je nek zeer begon te doen besloot je een laptop verhoger te kopen. Waarom dan niet aan de bel trekken zodra je gezondheid en productiviteit op het spel staan vanwege een slecht binnenklimaat?

 

 

Ziekteverzuim.

Het binnenklimaat wordt bepaald door 4 factoren:
- Luchtkwaliteit.
- Temperatuur.
- Geluid.
- Licht.
Volgens onderzoek van Prof. Dr. Piet Eichholtz van de universiteit van Maastricht is luchtkwaliteit de belangrijkste factor hierin.
Er is een duidelijk bewezen relatie gevonden tussen luchtkwaliteit en ziekteverzuim. Op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken wordt gesteld dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% kan doen afnemen en de productiviteit van werknemers tot 15% doet verbeteren (zie De Praktijkgids Arbeidshygiëne ‘Binnenklimaat kantoorgebouwen’; Leijten en Kurvers, 2007). Anders gezegd; in 25% van de verzuimgevallen ligt de oorzaak bij een slechte luchtkwaliteit.
De Nederlandse onderzoekster Dr. Ir. Philomena Bluyssen van TNO heeft vastgesteld dat een slecht binnenklimaat een bedrijf een productiviteitsverlies van €3600,- per werknemer per jaar kan opleveren.
Kijkend naar deze resultaten is het voor bedrijven, los van de gezondheid voor haar medewerkers en klanten, financieel gezien erg voordelig om voor een gezond binnenklimaat te zorgen.

 

Een interessante oplossing kan een ionisator zijn.
Met een bewezen effectiviteit ook nog eens zeer laag in energieverbruik, onderhoudsvriendelijk (geen vieze filters vervangen) en voor een groot bereik aan ruimtes doorgaans ‘plug and play’ (geen installatiekosten). Daarnaast zijn de aanschafkosten van deze apparatuur dusdanig laag dat deze doorgaans al ruim binnen 1 jaar zijn terugverdiend.
 

 


“Goede luchtkwaliteit op de werkplek is essentieel voor de gezondheid van uw personeel en voor uw business.”