Lock down, social distancing, mondkapjes : gezondheid en het gevoel van veiligheid zijn een prioriteit geworden. Ondanks de komst van een vaccin zal er de komende tijd, mede ingegeven door mutaties van het virus, in toenemende mate behoefte bestaan naar hygiënische maatregelen om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Zeker bij contactberoepen een essentiële voorwaarde voor een verantwoorde omgang met patiënten en cliënten.

Handen stuk wassen, ellenboog hoesten en afstand houden horen reeds bij onze dagelijkse routine.
De zorg voor een schoon veilig binnenklimaat, vrij van o.a. virussen en bacteriën, zal ook steeds voornamer gaan worden. Regelmatig ventileren kan natuurlijk nooit kwaad maar is op langere termijn niet de oplossing.

Ventileren, Hepa-filters of Ionisatie ? Ondanks dat er nog geen verplichtstelling is voor de aanwezigheid van gecertificeerde luchtzuivering heeft het RIVM in een rapport uit 2010 al de effectiviteit van Ionisatie bevestigd. Het Karolinska instituut uit Zweden, verantwoordelijk voor de benoeming van de Nobelprijs voor geneeskunde, heeft in 2015 zelfs de werking van Ionisatie tegen het bestrijden van virussen en bacteriën wetenschappelijk bewezen.

Het ontbreken van duidelijke richtlijnen in de regelgeving met betrekking tot luchtzuivering kan de noodzaak hiertoe bagatelliseren waardoor veel bedrijven wachten adequaat in te grijpen. Tegen een geringe investering kan echter al over worden gegaan tot de aanschaf van zeer effectieve ionisatie apparatuur, voorkomen blijft toch beter dan genezen. 

Waar we in het voorjaar nog massaal klapte voor de zorg is er nu Wappie, hoewel behoorlijk gechargeerd laat dit ons wel degelijk beseffen hoe belangrijk het is om voor onze gezondheid en die van andere zorg te dragen. Wilt u weten hoe onze  specialisatie, hoogwaardige ionisatie apparatuur tegen betaalbare prijzen zonder installatie kosten, een oplossing kan zijn dan maak ik graag een afspraak met u.