Met de start van FAT Holland hebben wij ingezet op producten ter verbetering van het binnenklimaat. Ons eerste product, Ionisatie apparatuur, heeft zich inmiddels bewezen waardoor het tijd werd voor de volgende stap. Binnen de door ons gestelde kaders werd het ons al snel duidelijk dat mobiele airconditioners de meest logische volgende stap zouden zijn. Wij hebben uitdrukkelijk voor mobiele versies gekozen aangezien wij niet afhankelijk wilde zijn van een installateur als derde partij.

Met dezelfde zorgvuldigheid als bij onze Ionisatoren zijn wij ons gaan verdiepen in deze nieuwe productlijn om de juiste producten en de juiste leverancier te vinden die aansluiten bij onze kwaliteitsnormen.

 

           

 

Krijgen we Corona het land uit?

Experts zijn het erover eens dat dit niet realistisch is. De enige ziekte die tot nu toe is uitgeroeid is pokken. Om een ziekte uit te kunnen roeien moet je aan drie criteria kunnen voldoen:
1. Zeer effectief vaccin.
2. Ziekte makkelijk te herkennen.
3. De mens is de enige gastheer.
Strikt genomen zou ‘het land uit moeten’ neerkomen op eradicatie, of nul infecties. Dit is niet reëel gezien het aantal niet detecteerbare infecties als ook het feit dat nieuwe introducties uit omringende landen blijven voorkomen. Dat laatste is met name een interessant gegeven om mee te nemen in deze doelstelling. Als de nul bereikt zou kunnen worden, kunnen we die dan houden? In een ‘terug-naar-normaal’ samenleving zal elke introductie gemiddeld tot 2 a 4 nieuwe gevallen leiden en dus een goede kans hebben om tot nieuwe uitbraken te leiden. Opties om dit te voorkomen liggen bij het laag houden van de R (deel maatregelen in stand houden, quarantaine bij binnenkomst) en bij snelle detectie en response. Dat laatste is lastig door de grote aantallen infecties die om meerdere reden onder de radar blijven (te meer als mensen minder gaan testen omdat het gevaar geweken is). Nederland is een reis- en transitland dus een goede risicobeperking in omringende landen (en quarantaine bij binnenkomst) is essentieel.

Heeft u op kantoor regelmatig last van hoofdpijn, keelpijn, droge ogen of een geïrriteerde neus? Dan is het mogelijk dat de luchtkwaliteit op de werkvloer niet optimaal is. Zeker voor collega’s met allergieën kan dit enorm hinderlijk zijn en hen zelfs belemmeren in hun werkzaamheden, maar ook mensen zonder allergie kunnen hier op den duur last van krijgen. Hoe dit komt? In een ruimte met een slechte luchtkwaliteit zijn in verhouding te veel stoffen, schimmels, bacteriën en allergenen te vinden.

Met de komst van Covid-19 is de noodzaak van goede luchtzuivering extreem onder onze aandacht gekomen en, zoals ik in mijn vorige blog al heb uiteengezet, niet geheel ten onrechte. Juist in dit soort tijden grijpen wij snel terug naar een van onze meeste primaire behoefte; veiligheid.
Vroeg of laat zullen we het besmettelijke Corona virus onder controle krijgen en daarmee zal de aandacht voor een schoon en zuiver binnen klimaat verzwakken maar is dat wel terecht? Zuurstof is essentieel voor ons functioneren als mens. Lucht is leven en gezonde, frisse lucht kan wonderen doen voor onze gezondheid en welzijn.

Staat u wel eens stil bij de lucht die u op kantoor, op school of op de sportschool inademt? De komst van Corona heeft het debat rondom ventileren, ventilatiesystemen en schone lucht flink aangewakkerd. Maar ventileren alleen is niet genoeg voor een gezonde en virusvrije werkomgeving en brengt zelfs de nodige gevaren met zich mee. Wat dan wel?

Gelukkig hebben de vele onderzoeken van de afgelopen maanden ertoe geleid dat er steeds meer duidelijk is geworden over de verspreiding van het Coronavirus. Ondanks de initiële terughoudendheid van het RIVM en de WHO mogen we inmiddels wel stellen dat de grote rol van aerosolen (kleine luchtdruppeltjes) bij de verspreiding van het virus voldoende is bewezen. Het belang van schone en veilige lucht in binnenruimtes is door deze kennis alleen maar belangrijker geworden.

Oorsprong van Ionisatie

De Russische wetenschapper Alexander Chizhevsky maakte in 1918 de eerste ionisator. In een thuislaboratorium deed hij onderzoek naar de invloed van geïoniseerde lucht op dieren, waarbij de fysiologische werking van negatieve en positieve ionen in de lucht op levende organisme werd vastgesteld. Decennia later raakte de Brit Cecil Alfred Laws geïnteresseerd in dit fenomeen en richtte het bedrijf Medion op om de voordelen van ionisatie voor de menselijke gezondheid, prestaties en concentratie te onderzoeken. Hij financierde al het onderzoek zelf en ontwikkelde ’s werelds eerste effectieve ionisator voor thuis.

Samen met zijn zonen werkte hij mee aan een beroemd epidemiologische universitaire studie in het St James’s University Hospital in Leeds, waar werd gezegd dat: ‘Herhaalde luchtinfecties van de multiresistente bacterie acinetobacter op een intensive care afdeling zijn geëlimineerd door de installatie van negatieve ionisatoren. Aangrenzende niet geïoniseerde afdelingen bleven infecties ervaren. De resultaten waren fantastisch, zo erg zelfs dat het ziekenhuis de universiteit vroeg de ionisatoren te laten staan. Later zijn deze experimenten nog meermaals herhaald en de resultaten hiervan waren allemaal al even bemoedigend.

Lock down, social distancing, mondkapjes : gezondheid en het gevoel van veiligheid zijn een prioriteit geworden. Ondanks de komst van een vaccin zal er de komende tijd, mede ingegeven door mutaties van het virus, in toenemende mate behoefte bestaan naar hygiënische maatregelen om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Zeker bij contactberoepen een essentiële voorwaarde voor een verantwoorde omgang met patiënten en cliënten.

Handen stuk wassen, ellenboog hoesten en afstand houden horen reeds bij onze dagelijkse routine.
De zorg voor een schoon veilig binnenklimaat, vrij van o.a. virussen en bacteriën, zal ook steeds voornamer gaan worden. Regelmatig ventileren kan natuurlijk nooit kwaad maar is op langere termijn niet de oplossing.

 Wie zijn wij.

FATHolland is een onderneming die zich heeft toegelegd in het verlenen van oplossingen voor het verkrijgen van een veilig en schoon binnenklimaat. Een belangrijke basisbehoefte welke door de komst van COVID-19 alleen maar urgenter is geworden.
Maar allereest even terug naar het begin. FATHolland is ontstaan uit de koker van Qube Event Supplies en Dancestreet uit Vught, 2 gerenommeerde bedrijven in de Eventbranche gespecialiseerd in licht, geluid en video ondersteuning. Met de komst van het Corona virus begin dit jaar zagen wij direct de enorme impact die dit had bij veel van onze partners en klanten en de hang naar veiligheid die dit met zich meebracht. Komende uit een branche met een sterk dienstverlenend karakter zijn wij vastberaden opzoek gegaan hoe wij hierin kunnen bijdrage. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat in het bevredigen van de primaire behoefte aan veiligheid een schoon en virusvrije binnen omgeving wel eens essentieel zou kunnen zijn.